Informatie betreft tarieven en contracten 2023

Redenen voor de verhoging van tarieven

We leven in een turbulente tijd die gekenmerkt wordt door een enorme schaarste op de arbeidsmarkt en een historisch hoge inflatie. De lonen en prijzen stijgen hierdoor enorm hard. Dit zal ertoe leiden dat AB genoodzaakt is om haar tarieven en contracten per januari 2023 te verhogen. Deze verhoging zal hoger zijn dan u van ons gewend bent. We hebben echter besloten om “slechts” een deel van de gestegen kosten door te berekenen en een deel voor onze eigen rekening te nemen.

Omdat de verhoging van de tarieven impact zal hebben op uw bedrijfsvoering en de op te stellen budgetten voor 2023, stellen wij u hier graag van op de hoogte. Een aantal elementen die reeds bekend zijn en die van invloed zijn op het verhogen van de tarieven en de lopende contracten zijn:

  • Inflatie van 17% in oktober (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek);
  • Sterke stijging van de energiekosten en o.a. brandstofkosten van AB door energiecrisis en oorlog in Oekraïne;
  • Stijgende huurkosten voor de panden van AB en stijgende kosten van leveranciers van AB voor onder meer systemen en licenties die aan ons worden doorbelast;
  • Stijgende kosten voor de werving van extra medewerkers door de krapte op de arbeidsmarkt en het opleiden en trainen van deze nieuwe maar ook huidige medewerkers;
  • Stijgende personeelskosten door loonstijgingen van onze eigen medewerkers ter compensatie van koopkrachtverlies en het behoud van medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt

Tarieven per januari 2023

De tarieven voor onze diensten en de indexering van onze contracten hebben we inmiddels vastgesteld en worden als volgt:

Consultancy: van € 167,50 naar € 180,00 per uur (dagtarief € 1.440,00)
Senior Consultancy en Projectleiding: van € 195,00 naar € 210,00 (dagtarief € 1.680,00)
Beheer Consultancy van € 132,50 naar € 152,50 (dagtarief € 1.220,00)
Starttarief van € 190,00 naar € 205,00
Onderhoudscontracten indexatie: 8%
Cloudcontracten indexatie: 10%

*De nieuwe tarieven zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten tenzij er specifieke (project)afspraken met u zijn gemaakt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij AB.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---