QRM masterclass met Rajan Suri

Maandag 21 september vond in Houten de QRM masterclass plaats voor een 60-tal geïnteresseerden. Onderwerp was het maken van een MCT map, een belangrijke tool voor het drastisch verkorten van doorlooptijden.

Rajan Suri zelf, de grondlegger van Quick Response Manufacturing (QRM), was de docent deze middag, die bestond uit twee delen:

  1. Uitleg over de cruciale rol die sturen op doorlooptijd speelt om de internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
  2. Gevolgd door tips en uitleg voor het maken van een goede MCT Map.

Doorlooptijden verkorten heeft kostenbesparing en kwaliteitsverbetering tot gevolg!

De cijfers en voorbeelden die Suri aanhaalt om de kracht van QRM uit te drukken zijn spectaculair:

Slechts 7% van de tijd wordt er (gemiddeld in de industrie) gewerkt aan een product, de zogenaamde gray-space. De rest van de tijd, Suri noemt dit white space, gebeurt er niets! Het product ligt dan ’te wachten’ op de volgende bewerking of processtap.

De directe personeelskosten vallen veelal in de gray space en bovendien zijn veel verbeterprojecten gericht op de activiteiten die hier plaatsvinden. Maar de gray space is slechts fractie van het hele proces! Suri liet zien welke enorme verbeteringen er mogelijk zijn als de totale doorlooptijd wordt verkort.  Als gevolg van doorlooptijd verkorting blijken namelijk ook de kosten te dalen en de kwaliteit te verbeteren!

The miracle question beantwoorden opent de ogen

Om dit te illustreren stelt hij de vraag: “Stel dat alle doorlooptijden in alle processen morgen 90%  korter zijn, wat is er dan allemaal niet meer nodig? “. Antwoorden uit de zaal waren onder andere: ” Plannen, communicatie, opslag, tussentijdse aanpassingen, controles, et cetera “. De praktijkvoorbeelden van Suri laten resultaten zien tot 90% doorlooptijdverkorting met enorme kostenbesparingen als gevolg.

Hoe maak je een goede MCT Map

Suri hamerde vooral op het verschil tussen doorlooptijd en wat hij MCT noemt, Manufacturing Critical-path Time. MCT gaat niet over de tijd die de klant moet wachten op een product. Immers, als die uit voorraad wordt geleverd is dat minimaal. Nee, MCT gaat over álle tijd die nodig is om één product echt helemaal te maken. Door de MCT uit te plotten in een MCT Map ontstaat er een eenvoudig te interpreteren beeld van het productieproces. En meteen wordt zichtbaar waar de meeste winst kan worden geboekt. MCT is dan ook meer dan de doorlooptijd. Het geeft een sterke indicatie van hoe het gaat in een bedrijf. Het is dé KPI waar volgens Suri alles om draait.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---